FAQ

Vysoká koncentrácia chlóru

Je důležité zkontrolovat hodnoty vody před tím, než do ní přidáte chlór nebo zapnete solinátor. Je to důležité i v případě, že jste vířivku delší dobu nepoužívali. Pokud voda nebude otestovaná před přidáním chlóru, koncentrace chlóru může být příliš vysoká a může dojít k poškození nafukovací vany vířivky i její elektrické části například tímto způsobem:

Černé částice

Obal kolem topného tělesa může zkorodovat. Pak dochází k uvolňování černých zrnitých částic do vody.

Odbarvení vířivé vany

Stěny vířivé vany a víčko výpustního ventilu se mohou výrazně odbarvit. Mohou se objevit i malé hrbolky na povrchu stěn i dna vany nebo šmouhy na vířivé vaně i na nafukovacím víku.

Zvlněné okraje PVC

Po obvodu dna nafukovací vany se může zdeformovat tunel s otvory na vzduchové bubliny nebo i kapsa pro přívod vzduchu.

Defekt filtračního čerpadla a topení

Filtrační čerpadlo se může poškodit vlivem nadměrného množství černých částic. Topení tím může být tak ovlivněno, že se na topném tělesu může vytvořit díra, která způsobí únik vody.

V případě, že je vířivka nainstalovaná, ale nevyužívaná, měla by se filtrace i tak každý den krátce zapnout. Pokud má vířivka solinátor, pak může být provozní doba upravena. Pokud plánujete vířivku delší dobu nepoužívat, doporučujeme vířivku raději vyfouknout a uskladnit.

Pro detailnější rady prosím kontaktujte specialisty a prodejce v oblasti bazénové chemie.