FAQ

Nízky prietok vody

Solární ohřev klade proudu vody v okruhu větší odpor, čímž se snižuje průtok vody.
Pokud je průtok vody hodně nízký nebo není žádný, pak můžete postupovat podle níže uvedených kroků a pokusit se problém vyřešit:

Krok 1:

Odejměte z cirkulačního okruhu všechno příslušenství k bazénu kromě pumpy a solárního ohřevu.

Krok 2:

Ujistěte se, že jste správně odvzdušnili filtraci podle uživatelského manuálu.

Krok 3:

Otevřete ventil solárního ohřevu podle uživatelského manuálu a zapněte filtraci.

Pokud není filtrace správně odvzdušněná nebo je-li zapojeno příliš mnoho příslušenství, průtok vody se sníží.


Pokud je zapojeno víc solárních ohřevů za sebou, automaticky se tím snižuje průtok vody, protože se vytváří větší odpor. Pokud máte zapojeno několik ohřevů za sebou, doporučujeme postupovat podle níže uvedených kroků:

Krok 1:

Nastavte ventil prvního solárního ohřevu tak, aby většina vody protékala přímo do druhého ohřevu (prvním projede minimum vody).

Krok 2:

Otevřete ventil druhého ohřevu o trochu víc.

Krok 3:

Pokud jsou zapojeny více než 4 ohřevy, otevřete ventil třetího ohřevu ještě o trochu více.

Krok 4:

Otočte ventilem předposledního ohřevu na polovinu maxima.

Krok 5:

Otevřete ventil posledního ohřevu na maximum tak, aby mohla protékat voda celou plochou solárního ohřevu, který pak zahřívá vodu.