FAQ

Čistenie elektródy (QS200, QS2100)

Aby elektroda fungovala optimálně, je nezbytné elektrodu pravidelně manuálně čistit. Postupujte podle níže uvedeného návodu:

Krok 1:

Jednotku vypněte a vypojte kabel ze zásuvky.

Krok 2:

Filtrační čerpadlo s Ø 32 mm hadicí: Odšroubujte sítko a trysku na vnitřní straně bazénu. Dejte do průchodek černé zátky/ špunty (tvar kloboučku).
Filtrační čerpadlo s Ø 38 mm hadicí:
Otočte oběma kohouty na ventilech úplně doprava, aby se ventily kompletně zavřely, čímž zabráníte vytékání vody z bazénu.

Krok 3:

Uvolněte matici na zástrčce od elektrody proti směru hodinových ručiček. Odpojte zástrčku od patice elektrody.

Krok 4:

Odšroubujte matici elektrody a vyjměte elektrodu z plastového krytu.

Krok 5:

Vložte titanovou elektrodu do nádoby a nalijte do ní ocet tak, aby byly titanové pláty kompletně ponořené pod hladinou. Nechte pláty odležet v octu alespoň 1 hodinu. Při větších usazeninách doporučujeme nechat odležet přes noc. Opláchněte elektrodu pod silnějším proudem vody (např. zahradní hadicí, pod baterií).

Krok 6:

Pro opětovné nainstalování elektrody, postupujte dle uvedených kroků v obráceném pořadí.