FAQ

Všeobecné informácie o používaní vírivky PureSpa

Intex PureSpa je považován za velký spotřebič. Je zde několik věcí, které doporučujeme zkontrolovat před uvedením vířivky do provozu. Přečtěte si prosím níže uvedené informace a zkontrolujte, zda jsou všechny podmínky pro správnou funkcionalitu Vaší vířivky splněny.

Velké spotřebiče

Velkými spotřebiči jsou ty spotřebiče, které spotřebují hodně energie (např. mikrovlnná trouba, trouba na pečení, sušička prádla, myčka nádobí atp.). Tyto spotřebiče jsou obvykle připojeny na samostatné uzemněné skupině jističů. Když se spustí velký spotřebič, bude mít vysokou spotřebu elektřiny. Pokud je v daný okamžik ke skupině jističů připojeno několik spotřebičů, může to způsobit „vyhození“ pojistky.

Vířivka smí být připojena pouze k uzemněné zásuvce

Uzemněnou zásuvku poznáte podle dvou kolíků v horní a spodní části zásuvky. Pokud dojde k netěsnosti uzemněného produktu, svodový proud může nadále protékat vývodem do uzemňovacího bodu měřiče a zemní spínač se vypne. U neuzemněné zásuvky k tomu nedochází a zemní spínač se vypne pouze tehdy, když svodový proud může téci do země jiným způsobem, například když se člověk dotkne výrobku se svodovým proudem. Zásuvka musí být suchá, minimálně 4 m od vířivky a umístěná ve výšce 1,2 m.

Připojení ke skupině jističů

Při zapnutí má Intex PureSpa odběr 2300 Wattů. Je proto vhodné vířivku zapojit do samostatné skupiny jističů. Pokud to není možné, lze vířivku připojit ke skupině jističů s malými spotřebiči (např. světla atd.).
Pozor! Pokud je vířivka připojena ke skupině jističů, ke kterým je připojeno chladicí zařízení (jako je chladnička, mraznička), může dojít k pocitu mírného brnění při dotyku končetiny s vodou.

Pokud je vířivka zapnutá a vyhodí proudový chránič i pojistky, první věcí, kterou je třeba zkontrolovat, je, zda není v okruhu zapojeno několik dalších spotřebičů (velkých i malých). Je možné, že dochází k velké spotřebě rozběhového proudu, což bývá typické při zapojení mnoha spotřebičů najednou

Nepoužívejte prodlužovací kabel ani časovač

Většina prodlužovacích kabelů není dimenzovaná výkon vířivky. Ohřívač vířivky má příkon 2300 Wattů. Když je vířivka připojena k prodlužovacímu kabelu nebo je použit časovač, může dojít k přetížení prodlužovacího kabelu, což může dále vést ke zkratu. Když kabel nezvládne příkon vířivky, obvykle zaznamenáte ve vodě pocit mravenčení. Používejte tedy pouze nainstalovaný napájecí kabel vířivky a před použitím se ujistěte, že je zcela rozvinutý.

Udržujte zástrčku suchou. Nikdy nezapojujte mokrou zástrčku

Vlhká zástrčka zapojená v zásuvce může generovat velké množství tepla, které může způsobit roztavení zástrčky i zásuvky. Ujistěte se, že je vířivka alespoň 4 m od elektrické zásuvky.

RCD – proudový chránič

Vířivka je vybavená proudovým chráničem (RCD), který je umístěn na konci kabelu. RCD funguje jako proudový chránič (GFCI), který v případě úniku el. proudu okamžitě vypne napájení. Když je proud mezi každým typem vedení stejný, spínač RCD ověří správný průchod. Když je RCD detekuje, že je rovnováha narušena, přeruší tok elektřiny. Před každým použitím by měl být RCD otestován. Pokud proudový chránič nefunguje správně, vířivku nepoužívejte. RCD není vodotěsný, ale odolný proti stříkající vodě.

Kontaktujte prosím revizního elektrikáře, aby Vám odborně zkontroloval všechny obvody a zásuvky v domě.