FAQ

Pripájanie kartušovej filtrácie

Připojení hadic

Hadice filtrace musí být k bazénu připojeny podle pravidla „nižší výstup k vyššímu vstupu“. Výstup a vstup z pláště bazénu jsou v různých výškových hladinách. Nižší výstup (z pláště bazénu) musí být propojen hadicí k vyššímu vstupu na pumpě (je na něm vyznačeno „+“). Naopak z nižšího výstupu pumpy musí hadice vést k vyššímu vstupu do bazénu.

Toto zapojení je nezbytné k tomu, aby pumpa fungovala co nejefektivněji. Pumpa není soběstačná, je potřeba, aby měla dostatečný tlak vody z bazénu. Tímto správným zapojením dosáhnete nejvyššího možného tlaku vody na pumpu.

Tip: Nepřipojujte žádné další hadice k Vaší filtraci. Prodloužíte tím cirkulační okruh vody a bude potřeba větší tlak vody, čímž snížíte účinnost pumpy.

Kam položit pumpu

Pokud je kartušová filtrace položena nad úrovní hladiny vody v bazénu, nemůže pumpa fungovat správně. Jak již bylo výše zmíněno, tak pumpa není soběstačná a funguje díky vodnímu tlaku. Takto umístěná pumpa tedy nebude mít dostatek tlaku, aby se rozběhla a pumpovala vodu do oběhu.

Položte prosím kartušovou filtraci na zem vedle bazénu. Tím bude pumpa umístěna pod úrovní hladiny vody. Pro více informací ohledně instalace Vaší pumpy si prosím pročtěte uživatelský manuál.