FAQ

Únik vody okolo veka

Existuje více důvodů, proč může unikat voda z horního víka kartušové filtrace. Hlavním důvodem bývá špatně umístěný těsnící kroužek. Těsnící kroužek by neměl být v místě, kde je na víku závit, ale v drážce v těle filtrace pod víkem. Kvůli špatnému umístění kroužku není filtrace správně utěsněná, což může způsobit únik vody.

Postupujte prosím podle níže uvedených kroků:

Krok 1:

Uvolněte šroubovací matici víka a víko odejměte.

Krok 2:

Vyndejte těsnící kroužek, je-li v oblasti závitu víka. (Pokud je vevnitř zaseknutý, můžete s kruhem jemně zaklepat o zem, aby se těsnící kroužek uvolnil)

Krok 3:

Vložte těsnící kroužek do kruhové drážky v těle filtrace (tam, kam vkládáte víko)

Krok 4:

Položte víko na těsnící kroužek.

Krok 5:

Utáhněte šroubovací matici víka.

Níže najdete vyfocený správně a špatně nasazený těsnící kroužek. Zkontrolujte prosím, zda je těsnící kroužek nasazený správně. Pokud ne, tak postupujte podle výše uvedených bodů.