FAQ

Kontrola dýz

Kontrola trysek - přívod vzduchu

Vzduchové ventilky na vnější straně vířivé vany poskytují přívod vzduchu do masážních trysek s proudem vody. Pokud je jeden nebo více ventilků ucpaných, či jinak zablokovaných, může to způsobit poruchu trysek.

Nejprve prosím zapněte systém masážních trysek na 1 až 2 cykly. Jeden cyklus trvá zhruba 30 minut. Tímto způsobem vyzkoušíte, jestli se překážka neuvolní sama od sebe. Pokud se problém nevyřeší, pak postupujte podle kroků uvedených níže, abyste zkontrolovali přívod vzduchu do trysek. Budete potřebovat černý servisní klíč k vířivce.

Krok 1:

Odšroubujte vzduchový ventilek (vnější strana vany) pomocí černého klíče k vířivce.

Krok 2:

Zkontrolujte, zda vzduch může volně ventilkem procházet a jestli není gumové těsnění zaseklé nebo špatně nasazené. Dále můžete zkontrolovat, jestli není uvnitř ventilku nějaká nečistota nebo překážka.

Krok 3:

Použitím černého servisního klíče zašroubujte vzduchový ventilek zpátky.

Kontrola trysek - přívod vody

Z motoru v základně vedou trubky vnitřkem nafukovací vany, které jsou propojené k výstupním masážním tryskám s proudem vody. Pokud z trysek ve vnitřní straně vířivky nevychází žádná voda, pak je nejspíš přívod vody zablokovaný.

Nejprve prosím zapněte systém trysek na 1 až 2 cykly. Jeden cyklus trvá zhruba 30 minut. Tímto způsobem vyzkoušíte, jestli se překážka neuvolní sama od sebe. Pokud se problém nevyřeší, pak postupujte podle kroků uvedených níže, abyste zkontrolovali přívod vody do trysek.

Krok 1:

Aktivujte systém jet trysek (masážní trysky).

Krok 2:

Všechny funkční trysky otočte proti směru hodinových ručiček, aby se snížila intenzita těchto trysek. Poté dlaní tyto trysky zakryjte, aby se všechna energie a voda přesměrovala do nefunkční trysky. K tomu bude pravděpodobně potřeba více lidí najednou.

Krok 3:

Je důležité v tomto stavu nechat trysky zapnuté po dobu několika minut, protože může nějakou chvíli trvat, než se překážka v přívodu vody odstraní.