FAQ

Chyba E91 & E92

Pokud se na solinátoru zobrazí chyba E91, pak systém naměřil nízké množství soli. Abyste problém vyřešili, nejdříve vyčistěte elektrodu podle manuálu. Poté zkontrolujte, jestli jste nasypali do vody dostatek soli a přidejte více, pokud je potřeba. Postupujte podle níže uvedených kroků:

Přidání soli:

Krok 1:

Zapněte filtraci

Krok 2:

Nezapínejte solinátor.

Krok 3:

Určete, kolik soli je potřeba dosypat do vody. Řiďte se podle údajů a tabulek uvedených v manuálu.

Krok 4:

Rovnoměrně po celé ploše bazénu nasypte do vody správné množství soli. Nepřidávejte sůl přes skimmer, může se ucpat.

Krok 5:

Pro urychlení rozpuštění soli můžete sůl po dně bazénu rovnoměrně rozprostřít např. pomocí koštěte. Sůl by na dně neměla zůstat pouze na jednom místě.

Krok 6:

Po 24 h až bude všechna sůl rozpuštěna, můžete zapnout solinátor. Nastavte si požadovaný čas. Řiďte se podle tabulek uvedených v manuálu.

Pokud se na solinátoru zobrazí chyba E92, pak systém naměřil vysoké množství soli ve vodě. Abyste problém vyřešili, nejdříve vyčistěte elektrodu podle manuálu. Poté je potřeba část vody v bazénu vyměnit za novou. Postupujte podle níže uvedeného návodu:

Odebrání soli:

Pokud do vody přidáte příliš mnoho soli, tak se na solinátoru zobrazí chyba E92 a začne pípat. Musí se snížit hladina soli. Toho lze docílit vyměněním části bazénové vody (cca 25 %) za novou čistou vodu, dokud kód 92 nezmizí.