FAQ

Čistenie elektródy (QS200, QS400)

Aby elektroda fungovala optimálně, je nezbytné elektrodu pravidelně manuálně čistit. Postupujte podle návodu uvedeného níže:

Krok 1:

Vypněte solinátor a vypojte kabel ze zásuvky.

Krok 2:

Vytáhněte z vnitřní strany bazénu trny ze stěnových průchodů. Do otvoru vložte černé záslepky (kloboučky).

Krok 3:

Odpojte obě hadice ze solinátoru (viz. obrázky 1-3)

Krok 4:

Uvolněte otočný čep titanové elektrody a odpojte zástrčku elektrody (viz. obrázek 4)

Krok 5:

Uvolněte matici a vyjměte titanovou elektrodu z pouzdra (viz. obrázek 5)

Krok 6:

Položte titanovou elektrodu do nádoby a zalijte ji octem tak, aby byla celá elektroda ponořená pod hladinou. Nechte titanové pláty odležet v octu alespoň 1 hodinu. Při větších usazeninách doporučujeme nechat odležet přes noc. Opláchněte elektrodu pod silnějším proudem vody (např. zahradní hadicí, pod kohoutkem) (viz. obrázek 6)

Krok 7:

Pro opětovné nainstalování elektrody postupujte dle uvedených kroků v obráceném pořadí.