FAQ

Nevytvára chlór

Elektrolýzou se štěpí rozpuštěná sůl ve volný chlór a jiné látky. Pokud během provozu nevyskakuje žádná chyba, pak solinátor funguje a vyrábí chlór. V případě, že ve vodě nenaměříte žádný chlór, je možné, že vyrobený chlór je okamžitě spotřebován nebo znehodnocen.

Abyste zvýšili hladinu chlóru ve vodě, je potřeba zapnout systém solinátoru několikrát za sebou. K dosažení dostatečného množství chlóru, zapněte solinátor třikrát po dobu 8 hodin.

Jestliže naměřené hodnoty chlóru jsou nadále velmi nízké, přestože byl solinátor spuštěn několikrát za sebou, pak zkontrolujte i níže uvedené body:

Vyčistit elektrody

Titanová elektroda vytváří ze slané vody volný chlór. Postupujte tedy podle kroků uvedených v manuálu vedoucích ke správnému vyčištění titanových plátů.

Znovu zapnout solinátor

Pokud je ve vodě příliš mnoho biologického materiálu, tak vyrobený chlór se okamžitě spotřebovává k dezinfekci vody. Zkontrolujte mezi jednotlivými spuštěnými cykly hladinu chlóru – zda se hladina zvyšuje.

Zakrýt vířivku, když se nepoužívá

Příliš mnoho přímého slunečního záření znehodnotí chlór předtím, než stihne zapůsobit. Déšť i bouřky mohou také znehodnotit/ snížit účinnost chlóru, aniž by byla vířivka používána.

Kontaktovat odborníka na bazénovou chemii

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřešily, zkuste kontaktovat specialistu na bazénovou chemii, může Vám poskytnout další odborné informace.

Pokud Váš problém přetrvává, obraťte se prosím na náš email servis@intexcorp.cz. Naše servisní oddělení je Vám k dispozici.