FAQ

Únik vody z hadíc

Existuje více důvodů, proč Vám může unikat voda z hadic/-e. Hlavním důvodem bývá špatně umístěný těsnící o-kroužek u vstupu hadice. Když připojujete hadici, o-kroužek se může posunout a nebude správně těsnit, což může způsobit únik vody.

Postupujte prosím podle níže uvedených kroků:

Krok 1:

Uvolněte hadici

Krok 2:

Povytáhněte hadici tak, aby těsnící o-kroužek zapadl do své drážky u vstupu hadice (Pokud se o-kroužek posunul, posouvejte hadicí jemně tam a zpátky, dokud se nedostane do správné polohy)

Krok 3:

Opatrně nasaďte hadici krouživým pohybem tak, aby se těsnící o-kroužek neuvolnil ze svého místa

Krok 4:

Vyměňte hadicovou svorku.

Níže vidíte fotografie s příklady správně a špatně nasazeného těsnícího o-kroužku u vstupu hadic. Zkontrolujte prosím, zda je o-kroužek nasazený správně. Pokud ne, postupujte podle výše uvedených bodů.