Zásady používania súborov cookies

Zásady používania súborov cookies

Sme spoločnosť Intex Trading, s.r.o., so sídlom Benešovská 1863/23, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 26150808, vedená na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 74759, e-mail: info@intexcompany.sk, tel. č.: +420 267 312 645.

Prevádzkujeme webové stránky www.intexcompany.sk a intex-company.sk. Na týchto webových stránkach pracujeme s cookies. Viac sa o tom môžete dočítať v tomto dokumente.

Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová stránka odošle do prehliadača, respektíve vášho zariadenia, z ktorého naše webové stránky prezeráte (teda napríklad telefón, tablet, počítač). Umožňujú nám vás rozoznať a podľa toho prispôsobiť naše webové stránky, vykonať analýzu vášho správania, zobraziť vám určitý obsah a i. Viac k jednotlivým cookies píšeme dole.

Aké typy cookies u nás používame?

  • Technické, funkčné – tie sú potrebné na to, aby sme vám zobrazili naše webové stránky a fungovali vám tak, ako majú;
  • Analytické – tieto nám pomáhajú analyzovať, ako fungujú naše webové stránky z hľadiska správania návštevníkov a podľa toho web prípadne prispôsobovať a meniť;
  • Preferenčné – tieto cookies majú slúžiť na to, aby sa vám náš obsah zobrazoval v nastavení, ktoré preferujete – napríklad v určitom jazyku alebo vám inak uľahčili prezeranie/nákup;
  • Marketingové – vďaka týmto cookies môžeme my alebo tretie strany po vašej návšteve prispôsobiť ponuku našich služieb. Táto ponuka sa vám potom môže zobrazovať aj mimo našich webových stránok;
  • Bezpečnostné – cookies, ktoré majú za úlohu predchádzať podvodom a prípadne odstraňovať bezpečnostné chyby.

Konkrétne cookies a bližšie informácie priamo o nich nájdete v tabuľke v závere tohto dokumentu.

Na základe čoho cookies spracovávame?

S technickými, funkčnými cookies môžeme pracovať na základe právnych predpisov. Bez nich by sme vám naše služby nemohli poskytnúť.

Analytické, bezpečnostné a preferenčné cookies nám umožňuje spracovať tzv. oprávnený záujem. K takémuto spracovaniu vás ale samozrejme nesmieme akokoľvek nútiť a môžete proti nemu vzniesť tzv. námietku. Toto spracovanie nám znemožníte nastavením prehliadača pomocou nastavenia cookies lišty alebo prezeraním v anonymnom režime.

Marketingové cookies môžeme spracovávať na základe vášho súhlasu.

Ako sa dá zabrániť využívaniu cookies?

V prvom rade by sme chceli uviesť, že cookies, ktoré zbierame za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na našom webe, sa posudzujú v podobe hromadného celku, a tým v podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies, nevyhnutné pre funkčnosť webu, sú vždy uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre jeho fungovanie.

Najjednoduchšia cesta, ako v práci s cookies zabrániť, je cez nastavenie vášho prehliadača. Viac k jednotlivým prehliadačom a výmazu/blokácii cookies nájdete tu:

Dovolíme si doplniť, že nastavenie je potrebné vykonať pre každé vaše zariadenie (telefón, tablet, počítač) zvlášť.

Kto pre nás cookies spracováva?

  • poskytovateľ služby Google Analytics, Ads a Doubleclick spoločnosť Google Ireland Ltd., sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko., v súlade so svojimi podmienkami mrknite sem.
  • poskytovateľ služby Facebook, prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Ltd., sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v súlade so svojimi podmienkami – mrknite sem.
  • poskytovateľ služby Sklik – spoločnosť Seznam.cz, a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v súlade so svojimi podmienkami – tie nájdete tu.

Ďalej by sme chceli spomenúť:

S vašimi cookies pracujeme my. Pokiaľ ste nám udelili súhlas, môže s vašimi cookies pracovať aj tzv. tretia strana. V takom prípade ju uvádzame v tabuľke nižšie.

Práca s osobnými údajmi prebieha v rámci Európskej únie. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, potom na základe príslušných právnych predpisov (výnimky schválené Európskou úniou, prípadne po splnení ďalších požiadaviek na bezpečnosť práce s dátami).

V našej spoločnosti nemáme poverencov na ochranu osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov máte podľa nariadenia GDPR (nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/679) právo sa na nás obrátiť a chcieť informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame; vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania; v určitých prípadoch môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov; požadovať výmaz alebo uplatniť právo na prenositeľnosť údajov. Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo súdne vymáhať svoje nároky.

Název Typ Expirace Co dělá (účel)
PHPSESSID
nutné sedenie Tento súbor cookie pochádza z aplikácií PHP. Súbor cookie sa používa na ukladanie a identifikáciu jedinečného ID relácie používateľa na účely správy relácie používateľa na webovej stránke. Cookie je relačné cookies a je odstránený, keď sú zatvorené všetky okná prehliadača.
cc_settings nutné 1 rok Ukladá nastavenia súhlasu s cookies.
PO nutné 1 rok Ukladá informáciu o preferovanej krajine.
_ga analytické 13 mesiacov Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník web používa.
_ga_ analytické 2 roky Používa sa na zachovanie stavu relácie.